Меню

Христова Астрология

Някои биха задали въпроса: Каква е връзката между Христос и Астрологията? Повечето хора продължават да мислят, че християнството изключва всякаква идея за Астрологията. Това не е така, защото Христос е истинският вдъхновител и ръководител на Астрологичната наука в цялата Слънчева система. Той е Синът на Отец, Неговата първа и съвършена проява във Вселената, Която се нарича „Космична и Необятна Любов“, трансформирала кармата на цялото човечество. Христос сам каза: „Дадоха Ми се ключовете на Земята и Небето“, т.е. Той е Онзи, Който координира живота не само на Земята, но и в цялата Слънчева система. Христос е Духът на Слънчевата система, Той е Могъщият Дух на Слънцето. За да стане по-ясно на читателя, ще обясним тази идея с една аналогия – ключ. В живота сме забелязали, че почти всички системи, чрез които се проявява животът, са изградени чрез един основен модел – моделът „център-периферия“. Атомът има ядро и периферия. В ядрото се намира информацията, която определя вида на самия атом. В клетката има клетъчно ядро, в което ще намерим молекулите на ДНК, съдържащи информацията за живота и мисията на клетката. Дървото има централна тъкан, благодарение на която то расте и се развива. Тялото на човека и животните се координира от централната нервна система. Животът на човека се ръководи от неговия Дух, в който Творецът е вложил мисията на човека. Така, по аналогия, по древния принцип, че това, което е долу, е подобно на това, което е горе, и обратно, можем да приложим модела „център-периферия“ и за Слънчевата система. В нея също откриваме ядро – централната звезда, наречена от нас „Слънце“, и периферия, съставена от планети, астероиди и комети. Както клетката, така и Слънчевата система има вложена определена мисия в своето ядро, която се разгръща чрез милиарди години живот. Основната действаща същност в тази мисия е Словото – Христовият Дух. Човечеството е един орган в Слънчевата система, член, който е одухотворен, оживен от Христос. Този Велик Космически Дух дойде от Своето Небесно Царство, проникна земните аура и живот и даде възможност на всички онези, които копнеят за Божествения Живот, да се устремят нагоре. Слизането на Христос е слизане на самия Слънчев Логос. Това слизане е проява на една Велика Жертва, на едно Велико Смирение. Христос е трябвало да се смали около 75 милиона пъти, за да дойде до нивото на хората и да стане достъпен за тях, за да ги спаси. Той идва от Великите Висини на нашата Галактика, от Централното Слънце на Галактиката ни – Алфиола. Това огромно Слънце е ядро на цялата Галактика; и ако звездата ни (т.е. нашето Слънце) е съставена от атоми, то това Велико Централно Слънце е съставено от звезди...

В самата Библия има много астрологични знаци. Един от тях, например, е това, че Христос слиза в Юдея, която според астрологичните закони се владее от Рибите. Освен това, според друг астрологичен закон, именно около началото на новото летоброене е започнала една нова астрологична епоха – Епохата на Рибите. Ето как космичните закони управляват живота на Земята и Христос, Главата на нашата Слънчева система, слиза в определеното, специално време – Епохата на Рибите, и то – точно в народа, който е под влиянието на Рибите. За да стане по-ясно, ще споменем, че астрологичният закон, обясняващ смяната на епохите, се описва от сложното движение на Земята, наречено „прецесия“. Земята извършва циклични движения относно равнината на Слънчевата система, благодарение на които точката на пролетното равноденствие на всеки приблизително 2160 години навлиза в ново зодиакално съзвездие. Преди около 2000 години тази точка е започнала да навлиза в съзвездието Риби, а сега тя е на път да навлезе в съзвездието Водолей. С този пример се обяснява защо ранните християни са използвали знака на Рибите като символ, с който са се разпознавали.

Освен това забележете, че именно Дева Мария ражда Исус. Вече се разбра, че слизането на Христос се символизира със знака на Рибите, а тук Мария съответства на знака Дева. Знае се, че знаците Дева и Риби са противоположни и символизират, в своята Висша Същност, чистата, свещена материя и Мистичната реалност. Това е един дълбок символ, с който Висшият разумен свят ни показва тайнството на процеса на раждането. Христос може да слезе на Земята само чрез едно изключително фино и чисто тяло, а то може да бъде подготвено само от едно чисто и непорочно същество като Дева Мария, която според Духовната наука е Ангел, пратен на Земята от висините на Небесния свят специално за да подготви тялото на Исус.

От астрологическа гледна точка, не е случайно и направеното от Христос чудо – ходенето по вода. Вече казахме, че християнството е свързано със знака Риби, а той от своя страна е свързан с човешките стъпала. Трябва да се знае, че в тях има специални центрове, които, ако се развият в пълнота, ще дадат на човека способността да преодолява пространството безпрепятствено. Тези центрове и сили са развити до съвършенство в Исус и затова Той може да стъпва и да ходи по водата.

Христос акцентува върху знака Риби и на друго място. В нощта на Тайната вечеря, Той измива краката на учениците Си с едно Велико Смирение, като с това подготвя специфичните условия в Своите ученици да приемат Светия Дух и да получат дял в Царството Божие.

Въобще може да се каже, че християнството се определя от знаците Риби и Дева. Те са въплътени и в други ситуации в Евангелието. Например Христос пита: „Когато синът помоли баща си за хляб, нима той му дава камък – и нима, когато детето моли за риба, баща му ще му даде змия?“. Тук отново забелязваме символите на Рибите и на Девата. (В астрологичните рисунки за Дева се изобразява млада девойка или Ангел, държащ житен клас: това е, защото Слънцето е в знака на Девата именно през периода на жътвата.)

Друг впечатляващ пример е чудото, наречено „умножение“, т.е. Христос нахранва 5000-ен народ само с две риби и пет хляба. Този случай наистина е изключителен, защото има голяма дълбочина и духовен смисъл. Нека обясним… Според древната Астрологическа традиция, Дева съответства на слънчевия сплит и областта около него. Към Рибите се отнасят стъпалата, които наистина, ако ги погледнете, приличат на две риби. Ако се задълбочим още по-навътре във въпроса, ще видим в областта на слънчевия сплит струпване от нерви и ганглии, които дори по форма напомнят 5 хляба и 2 риби.

Важното е да се разбере, че всичко, което Христос е говорил, представлява Словото на Великата Разумна Природа...

ОЧАКВАЙТЕ ЗНАЧИТЕЛНО РАЗШИРЕНИЕ НА СТАТИЯТА...

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)