Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Платно
Сатурн - Марс - ЮЛВ

Творческа подкрепа от висшите светове

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Писалка-лява
Сатурн - СЛВ - Марс

Изненадваща идея, полъх на вдъхновението, творчески импулс

Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: минорна-много слаба -

Копие-ляво
Церера - Юпитер - Луна

Засилване на проблемите, допълнително усложнение, лошо партньорство

Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: мажорна-много слаба -

Кинжал
Плутон - Венера - Марс

Сложно затруднение, специален проблем, усилваща се болка

Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: мажорна-изключителна силна -

Тауквадрат
Слънце - Уран - Луна

Конфронтация, сблъсък, напрежение

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)