Тип: хармонични - Влияние: хармонично - Ниво: мажорна-слаба -

Йод
Марс - Луна - Сатурн

Партньорска подкрепа,грижа от приятели,помощ във важен момент

Тип: трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: минорна-много слаба -

Планина
Луна - Селена - Марс

Надделяване над проблемите

Тип: трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: минорна-много слаба -

Острие-ляво
Луна - Сатурн - Селена

Опит за смекчаване на проблем

Тип: хармонични - Влияние: хармонично - Ниво: минорна-слаба -

Покрив
Сатурн - Селена - Юпитер/СЛВ

Тайна подкрепа, помощ от неизвестното, мистична защита

Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: мажорна-изключителна силна -

Тауквадрат
Плутон - СЛВ/Юпитер - Венера

Конфронтация, сблъсък, напрежение

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)