Меню
Обратно към списъка
Тип: Акцентирани аспекти - Влияние: дисхармонично - Ниво: минорна-много слаба -

Акцентиран полу-квадрат от Iва степен
Меркурий - Венера - Селена

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (23.11.2021 13:00 - 23.11.2021 19:00)

Космическата форма Акцентиран полу-квадрат от Iва степен, която се реализира в периода, описан в заглавието, показва много слаби дисхармонични и напрягащи космически енергии. Тази небесна структура се реализира, когато, гледано от Земята в Слънчевата система, се получават връзки между три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява ос.

В това небесно събитие тези обекти влизат в следната ъглова поредица: 45°-0 или Меркурий (E) y Венера (R) q Селена (´) .

Тази структура в Космоса се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Разумните Сили използват тази небесна структура при специални случаи, чрез които да насочат човешката цивилизация в специална и неповторима посока.

Тъй като тази структура от аспекти в слънчевата система притежава качеството асиметричност, става ясно, че небесните енергии не са толкова интензивни по природа и човек по-лесно може да ги овладее и трансформира в своя полза.

В глобален смисъл, Присъствието на Меркурий показва, че става въпрос за борсови, търговски, договорни, информационно-комуникационни процеси и някакви новини или процеси, свързани с транспорт и пътувания. Когато Венера се включва в космически конфигурации със своите енергии, това винаги влияе силно върху жените, изкуствата и финансовите институции.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)