Обратно към списъка
Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: мажорна-средно силна -

Кораб
Меркурий - Ерида - Луна

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (15.01.2022 22:00 - 16.01.2022 06:00)

Конфигурацията Кораб, случваща се в периода, визиран по-горе, показва средно силни творчески и освобождаващи космически енергии. Тази геометрична структура се образува, когато, гледано геоцентрически в локалния Космос, се получават връзки между три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява триъгълник. Тази троична връзка между космически фактори е значително по-силна от нормалния аспект в Астрологията.

В това небесно събитие тези обекти влизат в следната ъглова поредица: 72°-72°-144° или Меркурий (E) [ Ерида (µ) [ Луна (W) ]←.

Споменатата геометрична фигура се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Разумните Сили използват тази небесна структура при специални случаи, чрез които да насочат човешката цивилизация в специална и неповторима посока.

Тъй като тази космическа форма притежава качеството симетричност, това показва, че небесните енергии имат в себе си потенциала, с който да насочат човека и съществата към света на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: творчество, вдъхновение, намиране на изход.

В глобален смисъл, Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Присъствието на Меркурий показва, че става въпрос за борсови, търговски, договорни, информационно-комуникационни процеси и някакви новини или процеси, свързани с транспорт и пътувания.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)