Обратно към списъка
Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: минорна-мощна -

Голям квадрат
Сатурн - СЛВ/Уран - Луна - ЮЛВ

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (02.07.2022 10:00 - 03.07.2022 04:00)

Конфигурацията Голям квадрат, която се задейства в периода, визиран по-горе, показва мощни дисхармонични и напрягащи космически енергии. Тази небесна структура се образува, когато, гледано геоцентрически в локалния Космос, се получават връзки между пет светила, планети или други важни космически фактори. Петорното съчетаване изразява космическа динамика и живот.

Самата форма на космическото съчетание представлява правоъгълник. Фактът, че няколко планети оформят правоъгълник в Космоса, показва усилие от страна на Духовния свят да се внесе правилната идея на Земята.

В това небесно събитие тези обекти влизат в следните отношения: 90°-90°-90°-90° или Сатурн (U) r СЛВ (¤) q Уран (I) r Луна (W) r ЮЛВ (¥) r←.

Тази структура в Космоса се случва сравнително често във Вселената и това показва, че Висшите Сили в Битието работят систематично чрез този небесен печат, за да обучават човечеството.

Тъй като тази конфигурация притежава качеството симетричност, това означава, че космическите вибрации носят в себе си скрита красота и подлежат на овладяване, защото служат на принципа на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: трудна съдба, голямо ограничение, тежък кръст.

В глобален смисъл, Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Сатурн, със своите вибрации, често се отнася към ценностната система и морала на обществото, както и към земните блага и ресурси, но и към бедните и онеправданите прослойки в обществото, a също така и към стихийните земни сили. Намесата на Уран винаги носи голяма изненада и изключителна динамика в процесите и често, участвайки в конфигурациите, показва процеси от духовен порядък или някакви високи технологии, газопреносни системи, енергийни и електрически процеси, както и процеси, свързани с небето, като авиация и космически технологии или явления. Участието на двата кармични възела показва, че са налице действия на процеси, идващи от миналото, но и процеси, идващи от бъдещето, за да изискват от човечеството еволюция и развитие.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)