Обратно към списъка
Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: мажорна-мощна -

Голям квадрат
СЛВ/Уран/Марс - Слънце - Луна/ЮЛВ - Сатурн/Селена

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (05.08.2022 20:00 - 06.08.2022 05:00)

Космическата форма Голям квадрат, която се задейства в периода, описан в заглавието, показва мощни дисхармонични и напрягащи космически енергии. Тази форма в астралния свят се реализира, когато, гледано геоцентрически в локалния Космос, се съчетават повече от седем светила, планети или други важни космически фактори. Съчетанието на толкова много фактори показва изключително сложна и комплексна енергия, която Вселената иска да реализира с помощта на човечеството.

Самата форма на космическото съчетание представлява правоъгълник. Фактът, че няколко планети оформят правоъгълник в Космоса, показва усилие от страна на Духовния свят да се внесе правилната идея на Земята.

В конкретния случай между планетите има следните отношения: 90°-90°-90°-90° или ЮЛВ (¥) q Луна (W) r Сатурн (U) q Селена (´) r СЛВ (¤) q Уран (I) q Марс (T) r Слънце (Q) r←.

Тази структура в Космоса се случва сравнително често във Вселената и това показва, че Духовният свят избира тази форма регулярно, за да внесе своите идеи сред нас, хората.

Тъй като тази конфигурация притежава качеството симетричност, това показва, че небесните енергии имат в себе си потенциала, с който да насочат човека и съществата към света на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: трудна съдба, голямо ограничение, тежък кръст.

В глобален смисъл, Включването на Слънцето означава, че космическите процеси насочват своята енергия към лидерите в обществото и политическите водачи. Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Наличието на Марсовата енергетика в една космическа фигура най-често е белег за опасни, военни, деструктивни процеси, за съжаление, и в най-добрия случай е белег за изява на мъжкото начало в света. Сатурн, със своите вибрации, често се отнася към ценностната система и морала на обществото, както и към земните блага и ресурси, но и към бедните и онеправданите прослойки в обществото, a също така и към стихийните земни сили. Намесата на Уран винаги носи голяма изненада и изключителна динамика в процесите и често, участвайки в конфигурациите, показва процеси от духовен порядък или някакви високи технологии, газопреносни системи, енергийни и електрически процеси, както и процеси, свързани с небето, като авиация и космически технологии или явления. Участието на двата кармични възела показва, че са налице действия на процеси, идващи от миналото, но и процеси, идващи от бъдещето, за да изискват от човечеството еволюция и развитие.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)