Обратно към списъка
Тип: трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: мажорна-средно силна -

Основа
Луна - Сатурн/Селена - Ерида - Венера

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (06.08.2022 06:00 - 06.08.2022 14:00)

Космическата форма Основа, която се задейства в периода, описан в заглавието, показва средно силни трансформационни и преструктуриращи космически енергии. Тази небесна структура се проявява, когато, гледано геоцентрически в локалния Космос, се съчетават пет светила, планети или други важни космически фактори. Петорното съчетаване изразява космическа динамика и живот.

Самата форма на космическото съчетание представлява трапец. Когато Вселената оформя трапец в звездното небе, това показва устремяване на енергиите да постигнат връх в своята проява.

В случая тези обекти влизат в следните отношения: 90°-60°-90°-120° или Луна (W) r Сатурн (U) q Селена (´) t Ерида (µ) r Венера (R) e←.

Споменатата геометрична фигура се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Живата Разумна Природа работи по уникален начин върху съдбините на всички същества по лицето на Земята.

Тъй като тази геометрична фигура в небето притежава качеството симетричност, това означава, че космическите вибрации носят в себе си скрита красота и подлежат на овладяване, защото служат на принципа на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: използване на отрицателните сили за добро.

В глобален смисъл, Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Когато Венера се включва в космически конфигурации със своите енергии, това винаги влияе силно върху жените, изкуствата и финансовите институции. Сатурн, със своите вибрации, често се отнася към ценностната система и морала на обществото, както и към земните блага и ресурси, но и към бедните и онеправданите прослойки в обществото, a също така и към стихийните земни сили.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)