Обратно към списъка
Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: минорна-средно силна -

Бойница
Венера/Меркурий - Селена - Ерида - Лилит

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (21.11.2022 13:00 - 26.11.2022 18:00)

Геометричната фигура в небето Бойница, която се реализира в периода, визиран по-горе, показва средно силни дисхармонични и напрягащи космически енергии. Тази форма в астралния свят се образува, когато, гледано от Земята в Слънчевата система, се съчетават пет светила, планети или други важни космически фактори. Петорното съчетаване изразява космическа динамика и живот.

Самата форма на космическото съчетание представлява трапец. Когато Вселената оформя трапец в звездното небе, това показва устремяване на енергиите да постигнат връх в своята проява.

В случая между планетите има следните съчетания: 90°-45°-90°-135° или Меркурий (E) q Венера (R) r Селена (´) y Ерида (µ) r Лилит (`) u←.

Споменатата геометрична фигура се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Живата Разумна Природа работи по уникален начин върху съдбините на всички същества по лицето на Земята.

Тъй като тази геометрична фигура в небето притежава качеството симетричност, това означава, че космическите вибрации носят в себе си скрита красота и подлежат на овладяване, защото служат на принципа на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: силова дисхармонизация, мощна конфронтация, усъвършенствана атака.

В глобален смисъл, Присъствието на Меркурий показва, че става въпрос за борсови, търговски, договорни, информационно-комуникационни процеси и някакви новини или процеси, свързани с транспорт и пътувания. Когато Венера се включва в космически конфигурации със своите енергии, това винаги влияе силно върху жените, изкуствата и финансовите институции.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)