Обратно към списъка
Тип: трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: минорна-слаба -

Ромб
Церера - Сатурн - Меркурий/Слънце/Селена/Нептун - Венера/СЛВ

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (18.03.2023 20:00 - 19.03.2023 05:00)

Геометричната фигура в небето Ромб, която се задейства в периода, визиран по-горе, показва слаби трансформационни и преструктуриращи космически енергии. Тази геометрична структура се образува, когато, гледано геоцентрически в локалния Космос, се съчетават повече от седем светила, планети или други важни космически фактори. Съчетанието на толкова много фактори показва изключително сложна и комплексна енергия, която Вселената иска да реализира с помощта на човечеството.

Самата форма на космическото съчетание представлява ромбоид. Ромбоидната форма, която се визуализира в небесата, е белег на създадена симетрия във Вселената.

В конкретния случай между планетите има следната ъглова поредица: 150°-30°-30°-150° или Церера (C) o Сатурн (U) i Меркурий (E) q Слънце (Q) q Селена (´) q Нептун (O) i Венера (R) q СЛВ (¤) o←.

Тази структура в Космоса се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Живата Разумна Природа работи по уникален начин върху съдбините на всички същества по лицето на Земята.

Тъй като тази геометрична фигура в небето притежава качеството симетричност, това означава, че космическите вибрации носят в себе си скрита красота и подлежат на овладяване, защото служат на принципа на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: насочена подкрепа и ускорена и бърза помощ.

В глобален смисъл, Включването на Слънцето означава, че космическите процеси насочват своята енергия към лидерите в обществото и политическите водачи. Присъствието на Меркурий показва, че става въпрос за борсови, търговски, договорни, информационно-комуникационни процеси и някакви новини или процеси, свързани с транспорт и пътувания. Когато Венера се включва в космически конфигурации със своите енергии, това винаги влияе силно върху жените, изкуствата и финансовите институции. Сатурн, със своите вибрации, често се отнася към ценностната система и морала на обществото, както и към земните блага и ресурси, но и към бедните и онеправданите прослойки в обществото, a също така и към стихийните земни сили. Участието на Нептун носи социален акцент на конфигурацията и дори мистична жилка в космическата ситуация; често обаче Нептун засилва влиянието на Космоса върху водните стихии и всички явления, свързани с тях. Участието на двата кармични възела показва, че са налице действия на процеси, идващи от миналото, но и процеси, идващи от бъдещето, за да изискват от човечеството еволюция и развитие.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)