Меню
Обратно към списъка
Тип: Акцентирани аспекти - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Акцентиран полу-квинтил от Iва степен
Нептун - Юпитер - СЛВ

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (22.05.2023 23:00 - 13.06.2023 18:00)

Небесната форма Акцентиран полу-квинтил от Iва степен, случваща се в периода, визиран по-горе, показва много слаби творчески и освобождаващи космически енергии. Тази небесна структура се проявява, когато, гледано геоцентрически в локалния Космос, се получават връзки между три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява ос.

В това небесно събитие тези обекти влизат в следните съчетания: 36°-0 или Нептун (O) ä СЛВ (¤) q Юпитер (Y) .

Споменатата геометрична фигура се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Живата Разумна Природа работи по уникален начин върху съдбините на всички същества по лицето на Земята.

Тъй като тази геометрична фигура в небето притежава качеството асиметричност, може да се каже, че наличната астрална енергия не е много организирана – и поради тази причина, ще трябва да се полагат по-съзнателни усилия от човека, за да може тя да се овладее правилно.

В глобален смисъл, Юпитер винаги показва духовните, политическите и юридическите процеси в социото и вероятно те ще са силно активни по време на действието на описаната конфигурация. Участието на Нептун носи социален акцент на конфигурацията и дори мистична жилка в космическата ситуация; често обаче Нептун засилва влиянието на Космоса върху водните стихии и всички явления, свързани с тях. Участието на двата кармични възела показва, че са налице действия на процеси, идващи от миналото, но и процеси, идващи от бъдещето, за да изискват от човечеството еволюция и развитие.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)