Обратно към списъка
Тип: Трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: минорна-много слаба -

Хълм
Церера - Венера - СЛВ

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (12.02.2020 15:00 - 15.02.2020 12:00)

Конфигурацията Хълм, която се задейства в периода визиран по-горе, показва много слаби трансформационни и преструктуриращи космически енергии. Тази форма в астралния свят се образува, когато гледано от земна гледна точка в нашата космическа система се свързват три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява триъгълник. Тази троична връзка между космически фактори е значително по-силна от нормалния аспект в астрологията.

В случая връзките между тези планети имат следната ъглова поредица: 60°-90°-150° или Церера (C) t Венера (R) r СЛВ (¤) o←.

Тази структура в космоса се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че разумните сили използват тази небесна структура при специални случаи, чрез които да насочат човешката цивилизация в специална и неповторима посока.

Тъй като тази геометрична фигура в небето притежава качеството асиметричност, става ясно, че небесните енергии не са толкова интензивни по природа и човек по-лесно може да ги овладее и трансформира в своя полза.

В глобален смисъл, Когато Венера се включва в космически конфигурации със своите енергии, това винаги влияе силно върху жените, изкуствата и финансовите институции. Участието на двата кармически възела показва, че са налице действия на процеси идващи от миналото, но и процеси идващи от бъдеще, за да изискват от човечеството еволюция и развитие.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)