Обратно към списъка
Тип: Трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: минорна-много слаба -

Планина
Венера - СЛВ - Луна

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (14.02.2020 09:00 - 14.02.2020 17:00)

Космическата форма Планина, която се задейства в описания период, показва много слаби трансформационни и преструктуриращи космически енергии. Тази небесна структура се проявява, когато гледано от земна гледна точка в нашата космическа система стават връзки между три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява триъгълник. Тази троична връзка между космически фактори е значително по-силна от нормалния аспект в астрологията.

В това небесно събитие връзките между тези планети имат следните съчетания: 90°-120°-150° или Венера (R) r СЛВ (¤) e Луна (W) o←.

Визираната конфигурация се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Живата Разумна Природа работи по уникален начин върху съдбините на всички същества по лицето на Земята.

Тъй като тази космическа форма притежава качеството асиметричност, може да се каже, че наличната астрална енергия не е много организирана и поради тази причина, ще трябва да се полагат по-съзнателни усилия от човека, за да може тя да се овладее правилно.

В глобален смисъл, Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Когато Венера се включва в космически конфигурации със своите енергии, това винаги влияе силно върху жените, изкуствата и финансовите институции. Участието на двата кармически възела показва, че са налице действия на процеси идващи от миналото, но и процеси идващи от бъдеще, за да изискват от човечеството еволюция и развитие.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)