Обратно към списъка
Тип: Хармонични - Влияние: хармонично - Ниво: мажорна-много силна -

Бисекстил
Луна - Юпитер - Меркурий

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (14.02.2020 22:00 - 15.02.2020 02:00)

Конфигурацията Бисекстил, която се задейства в периода описан в заглавието, показва много силни хармонични и добри космически енергии. Тази небесна структура се реализира, когато гледано от Земята в Слънчевата система стават връзки между три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява триъгълник. Тази троична връзка между космически фактори е значително по-силна от нормалния аспект в астрологията.

В случая връзките между тези планети имат следните отношения: 60°-60°-120° или Луна (W) t Юпитер (Y) t Меркурий (E) e←.

Тази структура в космоса се случва сравнително често във Вселената и това показва, че духовния свят избира тази форма регулярно, за да внесе своите идеи сред нас хората.

Тъй като тази конфигурация притежава качеството симетричност, това означава, че космическите вибрации носят в себе си скрита красота и подлежат на овладяване, защото служат на принципа на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: хармонизация, красота, смекчаване.

В глобален смисъл, Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Присъствието на Меркурий показва, че става въпрос за борсови, търговски, договорни, информационно-комуникационни процеси и някакви новини или процеси свързани с транспорт и пътувания. Юпитер винаги показва духовните, политическите и юридическите процеси в социото и вероятно те ще са силно активни по време на действието на описаната конфигурация.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)