Меню
Обратно към списъка
Тип: Хармонични - Влияние: хармонично - Ниво: мажорна-много силна -

Бисекстил
Луна - Юпитер - Меркурий

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (14.02.2020 22:00 - 15.02.2020 02:00)

Структурата от аспекти в Слънчевата система Бисекстил, която се реализира в периода описан в заглавието, показва много силни хармонични и добри космически енергии. Тази небесна структура се реализира, когато гледано геоцентрически в локалния космос се свързват три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява триъгълник. Тази троична връзка между космически фактори е значително по-силна от нормалния аспект в астрологията.

В това небесно събитие между планетите има следните съчетания: 60°-60°-120° или Луна (W) t Юпитер (Y) t Меркурий (E) e←.

Визираната конфигурация се случва сравнително често във Вселената и това показва, че духовния свят избира тази форма регулярно, за да внесе своите идеи сред нас хората.

Тъй като тази небесна форма притежава качеството симетричност, това означава, че космическите вибрации носят в себе си скрита красота и подлежат на овладяване, защото служат на принципа на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: хармонизация, красота, смекчаване.

В глобален смисъл, Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Присъствието на Меркурий показва, че става въпрос за борсови, търговски, договорни, информационно-комуникационни процеси и някакви новини или процеси свързани с транспорт и пътувания. Юпитер винаги показва духовните, политическите и юридическите процеси в социото и вероятно те ще са силно активни по време на действието на описаната конфигурация.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)