Меню
Обратно към списъка
Тип: Трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: минорна-слаба -

Отвес-ляв
Ерида - Селена - Церера

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (26.03.2020 11:00 - 08.04.2020 02:00)

Геометричната фигура в небето Отвес-ляв, случваща се в описания период, показва слаби трансформационни и преструктуриращи космически енергии. Тази геометрична структура се проявява, когато гледано геоцентрически в локалния космос се съчетават три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява триъгълник. Тази троична връзка между космически фактори е значително по-силна от нормалния аспект в астрологията.

В случая връзките между тези планети имат следните отношения: 180°-120°-60° или Ерида (µ) w Селена (´) e Церера (C) t←.

Споменатата геометрична фигура се случва сравнително често във Вселената и това показва, че духовния свят избира тази форма регулярно, за да внесе своите идеи сред нас хората.

Тъй като тази космическа форма притежава качеството асиметричност, може да се каже, че наличната астрална енергия не е много организирана и поради тази причина, ще трябва да се полагат по-съзнателни усилия от човека, за да може тя да се овладее правилно.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: Хармонизация на проблем, намиране на решение, добро партньорство.

В глобален смисъл,

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)