Меню
Обратно към списъка
Тип: Акцентирани аспекти - Влияние: дисхармонично - Ниво: минорна-силна -

Акцентиран квадрат от IIра степен
Церера - Марс - Луна - Слънце

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (22.05.2020 21:00 - 22.05.2020 23:00)

Геометричната фигура в небето Акцентиран квадрат от IIра степен, случваща се в периода визиран по-горе, показва силни дисхармонични и напрягащи космически енергии. Тази форма в астралния свят се образува, когато гледано от Земята в Слънчевата система се съчетават четири светила, планети или други важни космически фактори. Четворното съчетание символизира създаване на някаква материална база за изява на планетарната енергия.

Самата форма на космическото съчетание представлява ос.

В случая обекти влизат в следните съчетания: 0°-90°-0 или Церера (C) q Марс (T) r Луна (W) q Слънце (Q) .

Споменатата геометрична фигура се случва сравнително рядко във Вселената и това показва, че Живата Разумна Природа работи по уникален начин върху съдбините на всички същества по лицето на Земята.

Тъй като тази космическа форма притежава качеството симетричност, това означава, че космическите вибрации носят в себе си скрита красота и подлежат на овладяване, защото служат на принципа на Истината.

В глобален смисъл, Включването на Слънцето означава, че космическите процеси насочват своята енергия към лидерите в обществото и политическите водачи. Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Наличието на Марсовата енергетика в една космическа фигура, най-често е белег за опасни, военни, деструктивни процеси за съжаление и в най-добрия случай е белег за изява на мъжкото начало в света.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)