Обратно към списъка
Тип: Хармонични - Влияние: хармонично - Ниво: минорна-много силна -

Бисекстил
Луна - Селена - Юпитер

ГЛОБАЛНА ПРОГНОЗА (16.09.2020 15:00 - 16.09.2020 18:00)

Космическата форма Бисекстил, която се реализира в периода описан в заглавието, показва много силни хармонични и добри космически енергии. Тази форма в астралния свят се реализира, когато гледано от земна гледна точка в нашата космическа система се получават връзки между три светила, планети или други важни космически фактори. Тройното съчетание символизира специфичното отношение между мисъл, чувство и воля, което планетите изразяват.

Самата форма на космическото съчетание представлява триъгълник. Тази троична връзка между космически фактори е значително по-силна от нормалния аспект в астрологията.

В конкретния случай между планетите има следните отношения: 60°-60°-120° или Луна (W) t Селена (´) t Юпитер (Y) e←.

Споменатата геометрична фигура се случва сравнително често във Вселената и това показва, че духовния свят избира тази форма регулярно, за да внесе своите идеи сред нас хората.

Тъй като тази небесна форма притежава качеството симетричност, това показва, че небесните енергии имат в себе си потенциала, с който да насочат човека и съществата към света на Истината.

Ключовите думи на конфигурацията са следните: хармонизация, красота, смекчаване.

В глобален смисъл, Участието на Луната в по-сложни космически връзки означава, че те ще се усилват допълнително и енергията на Вселената ще е насочена също така и към широките народни маси. Юпитер винаги показва духовните, политическите и юридическите процеси в социото и вероятно те ще са силно активни по време на действието на описаната конфигурация.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)