Тип: трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: минорна-много слаба -

Острие
Меркурий - Селена - Нептун

Опит за смекчаване на проблем

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Перо-ляво
Венера/Плутон - Уран - Лилит

Просветление на подсъзнанието, развитие на добродетелите, разгръщане на мистичните сили

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Перо
Селена - Юпитер - Лилит

Просветление на подсъзнанието, развитие на добродетелите, разгръщане на мистичните сили

Тип: Акцентирани аспекти - Влияние: духовно - Ниво: минорна-средно силна -
Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Лодка
Слънце - Селена - Юпитер

Мистично вдъхновение, сътворение в тайна, подсъзнателен пробив

Тип: Акцентирани аспекти - Влияние: дисхармонично - Ниво: минорна-много слаба -
Тип: трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: мажорна-средно силна -

Маяк
Марс - Венера/Плутон - Юпитер - Ерида

Опити да се предотврати голяма конфронтация

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: мажорна-много слаба -

Перо
Меркурий - Венера/Плутон - Уран

Просветление на подсъзнанието, развитие на добродетелите, разгръщане на мистичните сили

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-средно силна -

Кораб
Луна - Нептун - СЛВ/Церера

Творчество, вдъхновение, намиране на изход

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Писалка
ЮЛВ - Луна - Нептун

Изненадваща идея, полъх на вдъхновението, творчески импулс

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: мажорна-много слаба -

Писалка-лява
Луна - Нептун - Ерида

Изненадваща идея, полъх на вдъхновението, творчески импулс

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Перо-ляво
Луна - Ерида - СЛВ/Церера

Просветление на подсъзнанието, развитие на добродетелите, разгръщане на мистичните сили

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Перо
ЮЛВ - Луна - Ерида

Просветление на подсъзнанието, развитие на добродетелите, разгръщане на мистичните сили

Тип: дисхармонични - Влияние: дисхармонично - Ниво: минорна-изключителна силна -

Тауквадрат
Меркурий/Слънце - Нептун - Лилит

Конфронтация, сблъсък, напрежение

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Перо-ляво
ЮЛВ - Нептун - Ерида

Просветление на подсъзнанието, развитие на добродетелите, разгръщане на мистичните сили

Тип: трансформиращи - Влияние: трансформиращо - Ниво: мажорна-много слаба -

Хълм-ляв
Марс - Юпитер - Ерида

Тъсене на добро решение от лоша ситуация

Тип: хармонични - Влияние: хармонично - Ниво: мажорна-много силна -

Бисекстил
Марс - Селена/Венера/Плутон - Нептун

Хармонизация, красота, смекчаване

Тип: освобождаващо-творчески - Влияние: творческо - Ниво: минорна-много слаба -

Лодка
Нептун - Ерида - СЛВ/Церера

Мистично вдъхновение, сътворение в тайна, подсъзнателен пробив

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)