Меню

Методология на Астрологията – ключ за себепознание

Астрологията, като част от Божествената Мъдрост, съдържа в себе си специфична светлина, която има силата да пробуди съзнанието на човека. Тя дава възможност да се анализират положителните и отрицателните черти в човешкия характер и да се открият техните дълбоки причини.

Как Астрологията помага за повдигането на човешката душа?
Първата, основна крачка към повдигането на душата е пробуждането вътре в съзнанието на идеята за усъвършенстването, т.е. необходимо е въобще да се пожелае повдигането и освобождението на душата от всички утайки и примеси на миналото.

Втората стъпка е да се осъзнае истината за моментното положение и да се схванат в дълбочина всички положителни и отрицателни качества, заложени в хороскопа. Именно тук се проявява силата на Астрологията. Тя дава възможност мащабно и в подробности да се схване огромна част от качествата на човека, не само статично, като една даденост, но и в динамика. Или, чрез Астрологията могат да се наблюдават събитията, произтичащи в живота, и техните причини.

Третата, най-важна стъпка, е съзнателната работа върху себе си с цел усилване на положителните и отслабване на отрицателните качества на човека, т.е. очистване и повдигане на по-високо равнище на хороскопа. Тук ясно трябва да се съзнава, че условията отвън са в пряка зависимост от мирогледа, характера и ценностната система на човека – неговия вътрешен свят. Променят ли се вътрешните условия, ще се променят и външните.

Съзнателната и интензивна работа върху облагородяването на характера всъщност представлява мощната дейност на Христовия Дух вътре в глъбините на душата. Неговата цел е да спаси всички паднали съзнания, нито една душа да не остане в робството на тъмнината. Затова, колкото по-съзнателно се работи върху пречистването от недостатъците и пороците, толкова Духът ни е в по-голямо единство с Христа. Ето защо Астрологията като наука е толкова важна. Тя позволява да се наблюдават процесите от живота като на динамична карта, чрез която усилията, насочени за усъвършенстване на характера, увеличават многократно своята ефективност и резултатност.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)