Меню

Астрологични семинари

Показва 20 от 106  |  Първо:

1 | 2 | 3 | 4 . . .  » |  »» 
Тип: Семинарен цикъл -

ЦИКЪЛ ОТ АСТРОЛОГИЧНИ СЕМИНАРИ ЗА НАЧИНАЕЩИ И НАПРЕДНАЛИ В ОБЛАСТТА НА ВИСШАТА АСТРОЛОГИЯ И НЕЙНИТЕ ЕЗОТЕРИЧНИ ОСНОВИ

Филип Филипов организира цикъл от семинари за начинаещи и напреднали в областта на Висшата Астрология и нейните Езотерични основи. Това ще бъде поредица от поне 30 семинара, като всеки един семинар ще е с продължителност около 90 минути + 30 минути за въпроси...

Тип: Уебинар -

ВСТЪПИТЕЛЕН СЕМИНАР

На 27.02.2021 Филип Филипов изнесе 2 часов встъпителен семинар, който изясни концепцията на бъдещия цикъл от Астрологични семинари за начинаещи и напреднали. Той разказа, какви ще са темите на първите 7 семинара и обясни защо този цикъл от семинари е уникален и първи по рода си в България и Европа...

Тип: Уебинар -

01 - ПРИНЦИПИТЕ НА АСТРОЛОГИЯТА

На 6.03.2021 Филип Филипов изнесе 2 часов първи семинар на тема: "Принципите на Астрологията". В този семинар бяха изразени няколко важни наблюдения, разсъждения и допускания, които са необходими преди да се започне сериозното изучаване на Астрология. Също така, бяха изнесени 7-те Нови Херметични принципа на Астрологията

Тип: Уебинар -

02 - ДВИЖЕНИЕ НА НЕБЕСНАТА СФЕРА

На 13.03.2021 Филип Филипов изнесе 2 часов втори семинар на тема: "Движение на Небесната сфера", като подзаглавието на семинара беше "Динамика на Слънчевата система - три гледни точки". В този практически семинар бяха визуализирани и обяснени движението на планетата Земя, гледано от Космоса и след това гледано от повърхността на Северното полукълбо...

Тип: Уебинар -

03 - ЕЗОТЕРИЧНАТА ВИЗИЯ ЗА ВСЕЛЕНАТА

На 20.03.2021 Филип Филипов изнесе Трети семинар с продължителност 2 часа и 15 минути на тема: "Езотеричната визия за Вселената". Този семинар имаше три основни части - разяснение на материалистичната концепция за Вселената, като се показват сериозни недостатъци и слабости в разсъжденията на хората работили по темата, както и положителните приноси на учените в областта на Космологията и Астрофизиката; в втората част – Емпирично преживяване на Елемент от Вселената; и в третата част – Духовната и Езотерична визия за Вселената...

Тип: Уебинар -

04 - СЪЩНОСТ И ПРИРОДА НА ЗОДИАКА

На 27.03.2021 Филип Филипов изнесе Четвърти семинар с продължителност 2 часа на тема: "Същност и природа на Зодиака". В този семинар се обясни как същността на дванадесетичния зодиак е заложена в самата структура на триизмерното пространство на Вселената, което е показано чрез петте Платонови тела. Човешката форма, символизиран от петоъгълника е налице в Додекаедъра и в орбитата на Венера. Обясни се как Слънцето и Луната са в основата на календара с 12 месеца, който е пряко свързан със Зодиака, както и защо Зодиака и всеки кръг има 360 градуса...

Тип: Уебинар -

05 - СЪТВОРЕНИЕТО НА ЗОДИАКА

На 3.04.2021 Филип Филипов проведе семинар на тема: "Сътворението на Зодиака". На семинара се разгледаха отделните прераждания на Слънчевата система и специално онези моменти, в които Духовният свят е структурирал и създал Зодиака. Разясняват се основни идеи от Космогонията на Езотеричното Християнство относно развитието на човека, връзката ни с Ангелските йерархии и изявата на Космичния Човек - Христос в нашата Слънчева система....

Тип: Уебинар -

06 - АСТРОЛОГИЯТА И СТРУКТУРАТА НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА

На 10.04.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Астрологията и структурата на Слънчевата система". На семинара ще се разгледат планетарните структури в Слънчевата система, защо в древността се е работило с 7, след това с 10, а днес с 12 Планети. Ще се обяснят процесите проявили се в Слънчевата система и ще се обяснят 3-те Подписа на Бога в Слънчевата система...

Тип: Уебинар -

07 - ДУХОВНАТА ПРИРОДА НА ЗОДИАКА

На 17.04.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Духовната природа на зодиака". На семинара ще се разгледат духовните процеси и влияния спрямо Зодиака. Ще се обяснят макрокосмичните и микрокосмичните процесите проявили се относно зодиака, както и коя йерархия е свързана с дадено съзвездие...

Тип: Уебинар -

08 - СТРУКТУРАТА НА ЗОДИАКА

На 24.04.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Структурата на зодиака". На семинара ще се разгледат различните структурни нива и подразделения на Зодиака. Ще се обяснят как се организира и движи зодиака в епохите и каква е промяната на някои структури относно това движение. Ще се разгледа базовите характеристики на отделните нива и как се работи с тях. Ще се обяснят по-детаилно вътрешните нива на всяка зодия...

Тип: Уебинар -

09 - ВЕЛИЧИЕТО НА ХРИСТОВИЯ ДУХ И БОЖЕСТВЕНИТЕ МИСТЕРИИ НА АСТРОЛОГИЯТА

На 1.05.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Величието на Христовия Дух и Божествените мистерии на Астрологията" - това е специален Великденски семинар с по-голям продължителност от нормалното. На семинара ще се разгледат проявите на Христовото същество спрямо Слънчевата система и човечеството в астрологично отношение. Ще се обяснят как Космичният човек - Христос посвещава и благославя с Космическо посвещение най-развитото Господство и ще се обясни до какво води това. Ще се разгледат как Висшите йерархии чрез Христовия Дух създават човека и го свързват с живота и съзнанието на цялата Галактика и по този начин реализирайки Астрологичните процеси в духовните структури на човека. Ще се разгледа как Христовия Дух работи през Поларианската, Лемурийската, Атлантската и нашата епохи в Космическо и Астрологично отношение спрямо човечеството и вътрешните структури на нашето същество. Ще се изяснят кои архетипни процеси е заложил Христос в съзвездията и ще се покажат как някои зодиакални и незодиакални съзвездия имат специално отношение към Христовата мисия и проявление...

Тип: Уебинар -

10 - НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА И ТЪЛКУВАНЕТО НА СЛЪНЧЕВИТЕ МЕСЕЦИ - ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ НА ТРОПИЧНИЯ ЗОДИАК

На 8.05.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Науката за числата и тълкуването на Слънчевите месеци - зодиакалните знаци на Тропичния зодиак". На семинара ще се разгледа Идеята за Числото, носеща не само количествена стойност, но и семантично - смислово значение. Ще се обяснят значенията на числата според Питагорейската философска система, която е унаследила традицията от Египет и Вавилон, като е развита от Духовния Учител на човечеството – Питагор и е основата на Науката за числата, дадена от Учителя Петър Дънов – създателя на Астрологичната традиция на България. След като се изяснят идеите за числата ще се използват философски аритметични уравнения, за да се разкрият по-вътрешните значения на числата и съответно на поредните Зодиакални сектори в Пътя на Слънцето - Еклиптиката или още наричана Тропичен сезонен зодиак. Слънчевият календар с неговите 12-ет Слънчеви месеца има пряка връзка с тълкуването на числата и голяма част от семантичните значения на зодиакалните знаци от Сезонния зодиак произлизат от тълкуването на числата. Връзката между Числата и Зодиакалните сектори от Слънчевия календар ще бъде обяснена и показана много подробно... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

11 - НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА И ТЪЛКУВАНЕТО НА СЛЪНЧЕВИТЕ МЕСЕЦИ... ЧАСТ II

На 15.05.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Науката за числата и тълкуването на Слънчевите месеци - зодиакалните знаци на Тропичния зодиак, част II". На семинара ще се продължи с материала за връзката между числата и значенията на зодиакалните знаци, като се продължи от числото 5. Идеята за Числото носи не само количествена стойност, но и семантично - смислово значение. Всяко число е живо същество - Вселена със свой космос от значения и представлява определена изява на Бога. В семинара ще се продължи с обясненията за значенията на числата според Питагорейската философска система, която е унаследила традицията от Египет и Вавилон, като е развита от Духовния Учител на човечеството – Питагор и е основата на Науката за числата, дадена от Учителя Петър Дънов – създателя на Астрологичната традиция на България. Обясненията се базират на фундаменталните качества на числата и алгебрични уравнения с тях, които разгръщат функциите и отношенията между числата, като по този начин ще се демонстрира как тези значения имат пряко отношение към свойствата на дадения пореден Слънчев месец, който е истинската природа на даден зодиакален знак в Тропичния зодиак... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

12 - НАУКАТА ЗА ЧИСЛАТА И ТЪЛКУВАНЕТО НА СЛЪНЧЕВИТЕ МЕСЕЦИ... ЧАСТ III

На 22.05.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Науката за числата и тълкуването на Слънчевите месеци - зодиакалните знаци на Тропичния зодиак, част III". На семинара ще се продължи с материала за връзката между числата и значенията на зодиакалните знаци, като се продължи от числото 8. Идеята за Числото носи не само количествена стойност, но и семантично - смислово значение, което се развива чрез Аритметични отношения. Всяко число е изява на Бога, защото произлиза от Единицата - Първата проява на Божественото в света на числата. В семинара ще се продължи с обясненията за значенията на числата според Питагорейската философска система, която е унаследила традицията от Египет и Вавилон, като е развита от Духовния Учител на човечеството – Питагор и е основата на Науката за числата, дадена от Учителя Петър Дънов – създателя на Астрологичната традиция на България. Обясненията се базират на фундаменталните качества на числата и техните базови философски уравнения, които разгръщат техния семантичен смисъл. Заедно с това ще се демонстрира как тези значения имат пряко отношение към свойствата на дадения пореден Слънчев месец, който е истинската природа на даден зодиакален знак в Тропичния зодиак... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

13 - СЪЗНАНИЕТО, ЗАКОНИТЕ НА КАРМАТА И АСТРОЛОГИЯТА

На 29.05.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Съзнанието, Законите на Кармата и Астрологията". На семинара ще се обясни идеята за Съзнанието и ще се дефинират конкретно кармичните закони, чрез които съзнанието ни оперира в Реалността. Визията за Съзнанието като информационна сингулярност, реализираща в информационната тъкан на нашата Вселена огромен брой циклични каузалности, ще бъде изяснена и разгърната с примери. След като се има конкретна идея за Съзнанието и чрез идеята за това, че Вселената притежава поне 4-ри фундаментални категории, ще се достигне до важно разсъждение относно неунищожимостта на елементи от четирите категории на Вселената - Материя, Енергия, Информация и Съзнание. Благодарение на това разсъждение и ясната формулировка на фундаменталния Кармичен закон, ще се достигне до идеята за Прераждането като необходимо следствие. Относно него ще се дадат конкретни примери, които са изследвани и научно доказани в нашата съвременност заедно с примери от Евангелието, чрез които лично Христос обяснява законите на Кармата и Прераждането. След като се изяснят тези идеи, ще се разгърне визията за Божествения хороскоп, хороскопите на Преражданията и връзката между тях. На тази база ще се покажа какво представлява хороскопа от кармическа гледна точка и ще се обяснят кои са факторите, които показват кармичните процеси в звездната карта... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

14 - ВЪТРЕШНИТЕ ДЕЛЕНИЯ НА ЗОДИАКАЛНИТЕ ЗНАЦИ И СЪЗВЕЗДИЯ

На 5.06.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Вътрешните деления на зодиакалните знаци и съзвездия". На семинара ще се обясни от къде произлизат вътрешните деления на зодиите. Ще се покажат връзките между календарите на древните Астрологични култури и различните деления. Ще се обясни връзката между Шумерската, Акадската и Вавилонската астрология и делението на зодиакалните съзвездия на диади, деканати, терми, додекатемории и градуси. Ще се разясни връзката на Египетската астрология с деканатите и прехода на зодиакалното знание за деленията на зодиите от Месопотамия към Египет. Ще се даде информация за произхода на диадите - делението на две равни части на всяка зодия и самата структура на Зодиака Баща - Фиксирания Вавилонски зодиак от Съзвездия. Ще се разясни от къде произлизат деканатите и как двете древни Астрологични култури Месопотамската и Египетската дават различна календарна интерпретация на 36-те деканати. Ще се покаже как делението на всяка зодия на 5 неравноделни части произлиза от Лунния календар и 5-те основни фази на Лунния цикъл. Ще се обясни идеята за самоподобието на зодиака и 12-те деления на всяка зодия. Ще стане ясна връзката между т.нар. Идеален календар, Слънчевите и Лунните характеристики и 360 градуса в кръга. Ще се покажат как се използват деканатите и термите за ректификация на хороскопа - прецизиране на точното време на раждане на човека... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

15 - ЗАПИСИТЕ В ХРОНИКАТА АКАША И ПРЕЦЕСИЯТА НА ЗОДИАКА, ЧАСТ I

На 12.06.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Записите в Хрониката акаша и прецесията на Зодиака, част I". На семинара ще се представи Прецесионният запис в Хрониката акаша относно Зодиака за изминалите и предстоящите големи епохи и подепохи от развитието на Земята. Ще се покажат подробно прецесионните процеси и динамика, вложени в Земното битие. Ще се обясни Фракталната структура на времето и седемте степени на Съзнанието, Живота и Формата, седемте прераждания на Слънчевата система, седемте Големи Епохи в развитието на Физическата форма, на четвъртата степен на Живота от Еона Земя, който е четвъртата степен на Съзнанието. Ще се разяснят изминалите 32 прецесионни епохи и ще се покаже, че се намираме в 33 прецесионна епоха, наречена Епохата на Рибите. Ще се покаже спиралата на Прецесионните епохи с нейните общо 49 етапа. Ще се даде информация за Първата Поларианска Епоха и ще се разгледат нейните седем етапа и Акашовите записи относно нея в Зодиака. Ще се разясни как Душите започват своята проява от Алфиола. Ще се даде информация за Втората Хиперборейска Епоха и ще се разгледат нейните седем етапа и Акашовите записи относно нея в Зодиака. Ще се даде информация за Третата Лемурийска Епоха и ще се разгледат нейните седем етапа и Акашовите записи относно нея в Зодиака. Чрез разглеждането на вече цитираните Прецесионни епохи, ще се покаже как Духовния свят влага слоеве от информация, архетипи, функции, процеси и качества във всяко едно съзвездие от Зодиака Баща - Звездния неподвижен зодиак... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

16 - ЗАПИСИТЕ В ХРОНИКАТА АКАША И ПРЕЦЕСИЯТА НА ЗОДИАКА, ЧАСТ II

На 19.06.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Записите в Хрониката акаша и прецесията на Зодиака, част II". На семинара ще се представи Прецесионният запис в Хрониката акаша относно Зодиака за изминалите и предстоящите големи епохи и подепохи от развитието на Земята. Ще се покажат подробно прецесионните процеси и динамика, вложени в Земното битие. Ще се обясни Фракталната структура на времето и седемте степени на Съзнанието, Живота и Формата, седемте прераждания на Слънчевата система, седемте Големи Епохи в развитието на Физическата форма, на четвъртата степен на Живота от Еона Земя, който е четвъртата степен на Съзнанието. Ще се разяснят изминалите 32 прецесионни епохи и ще се покаже, че се намираме в 33 прецесионна епоха, наречена Епохата на Рибите. Ще се покаже спиралата на Прецесионните епохи с нейните общо 49 етапа. Ще се даде информация за Втората Хиперборейска Епоха и ще се разгледат нейните седем етапа и Акашовите записи относно нея в Зодиака. Ще се даде информация за Третата Лемурийска Епоха и ще се разгледат нейните седем етапа и Акашовите записи относно нея в Зодиака. Чрез разглеждането на вече цитираните Прецесионни епохи, ще се покаже как Духовния свят влага слоеве от информация, архетипи, функции, процеси и качества във всяко едно съзвездие от Зодиака Баща - Звездния неподвижен зодиак. Ще се даде информация за Четвъртата Атланстка Епоха и ще се разгледат нейните седем етапа и Акашовите записи относно нея в Зодиака.... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

17 - ЗАПИСИТЕ В ХРОНИКАТА АКАША И ПРЕЦЕСИЯТА НА ЗОДИАКА, ЧАСТ III

На 26.06.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Записите в Хрониката акаша и прецесията на Зодиака, част III". На семинара ще се представи Прецесионният запис в Хрониката акаша относно Зодиака за изминалите и предстоящите големи епохи и подепохи от развитието на Земята. Ще се покажат подробно прецесионните процеси и динамика, вложени в Земното битие. Ще се обясни Фракталната структура на времето и седемте степени на Съзнанието, Живота и Формата, седемте прераждания на Слънчевата система, седемте Големи Епохи в развитието на Физическата форма, на четвъртата степен на Живота от Еона Земя, който е четвъртата степен на Съзнанието. Ще се разяснят изминалите 32 прецесионни епохи и ще се покаже, че се намираме в 33 прецесионна епоха, наречена Епохата на Рибите. Специално ще се обърне внимание на настоящата Голяма епоха и нейните 4-ри изминали Културни епохи, настоящата и предстоящите две прецесионни епохи на Водолея и Козирога, като се обясни какво е дадено по темата в Езотеричното християнство и записите на Хрониката Акаша. Чрез разглеждането на вече цитираните Прецесионни епохи, ще се покаже как Духовния свят влага слоеве от информация, архетипи, функции, процеси и качества във всяко едно съзвездие от Зодиака Баща - Звездния неподвижен зодиак. Ще се даде информация за това какви две гледни точки са налице в разбирането и отмерването на Прецесионните епохи... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

18 - ЗАПИСИТЕ В ХРОНИКАТА АКАША И ПРЕЦЕСИЯТА НА ЗОДИАКА, ЧАСТ IV

На 3.07.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Записите в Хрониката акаша и прецесията на Зодиака, част IV". На семинара ще се представи Прецесионният запис в Хрониката акаша относно Зодиака за бъдещите големи епохи и подепохи от развитието на Земята. Ще се покажат подробно прецесионните процеси и динамика, вложени в Земното битие. Ще се обясни Фракталната структура на времето и седемте степени на Съзнанието, Живота и Формата, седемте прераждания на Слънчевата система, седемте Големи Епохи в развитието на Физическата форма, на четвъртата степен на Живота от Еона Земя, който е четвъртата степен на Съзнанието. Специално ще се обърне внимание на Бъдещата Шеста и Седма Голяма епоха и техните 7 Културни епохи, като се обясни какво е дадено по темата в Езотеричното християнство и записите на Хрониката Акаша. Ще се покаже дълбокия Астрологичен смисъл, вложен в Апокалипсиса на Йоана, като се използва интерпретацията на Рудолф Щайнер за основа, но ще се демонстрират някои нови идеи, изнесени за първи път. Ще се даде информация за предстоящите две големи епохи - Шеста и Седма, които са описани от Апостол Йоан като Седемте Печата и Седемте Тръби. Чрез разглеждането на вече цитираните Прецесионни епохи, ще се покаже как Духовния свят влага слоеве от информация, архетипи, функции, процеси и качества във всяко едно съзвездие от Зодиака Баща - Звездния неподвижен зодиак. Ще се даде информация за това какви две гледни точки са налице в разбирането и отмерването на Прецесионните епохи... Заповядайте на семинара!

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)