Меню
Обратно към списъка
Тип: Уебинар -

13 - СЪЗНАНИЕТО, ЗАКОНИТЕ НА КАРМАТА И АСТРОЛОГИЯТА

На 29.05.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Съзнанието, Законите на Кармата и Астрологията". На семинара ще се обясни идеята за Съзнанието и ще се дефинират конкретно кармичните закони, чрез които съзнанието ни оперира в Реалността. Визията за Съзнанието като информационна сингулярност, реализираща в информационната тъкан на нашата Вселена огромен брой циклични каузалности, ще бъде изяснена и разгърната с примери. След като се има конкретна идея за Съзнанието и чрез идеята за това, че Вселената притежава поне 4-ри фундаментални категории, ще се достигне до важно разсъждение относно неунищожимостта на елементи от четирите категории на Вселената - Материя, Енергия, Информация и Съзнание. Благодарение на това разсъждение и ясната формулировка на фундаменталния Кармичен закон, ще се достигне до идеята за Прераждането като необходимо следствие. Относно него ще се дадат конкретни примери, които са изследвани и научно доказани в нашата съвременност заедно с примери от Евангелието, чрез които лично Христос обяснява законите на Кармата и Прераждането. След като се изяснят тези идеи, ще се разгърне визията за Божествения хороскоп, хороскопите на Преражданията и връзката между тях. На тази база ще се покажа какво представлява хороскопа от кармическа гледна точка и ще се обяснят кои са факторите, които показват кармичните процеси в звездната карта... Заповядайте на семинара!

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)