Меню

Астрологични семинари

Показва 20 от 106  |  Първо:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 . . .  » |  »» 
Тип: Уебинар -

19 - ВИДОВЕ СЪЗВЕЗДИЯ В АСТРОЛОГИЯТА - ЗОДИАКАЛНИ И НЕЗОДИАКАЛНИ - ИСТОРИЧЕСКИ И ПОЗИЦИОНЕН АНАЛИЗ И ПРЕДСТАВЯНЕ

На 10.07.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Видове съзвездия в Астрологията, зодиакални и незодиакални. Исторически и позиционен анализ и представяне". На семинара ще се представят зодиакалните и незодиакалните съзвездия, които се използват в Астрологията, като се обясни как точно тези съзвездия влияят на хороскопа в неговата сферична три измерна версия. Съзвездията могат да се разделят исторически на съзвездия от античността и съвременни съзвездия. След това съзвездията могат да бъдат описани и културно. Именно културното разграничаване ще покаже обаче и връзката между определени съзвездия, които са прониквали от едни в други култури. В семинара ще се покажат различните групи съзвездия, като освен 14-те зодиакални (12 широко известни + 2 малко известни съзвездия) ще се покажат и незодиакалните съзвездия и ще се обяснят понятията Паранателонта и Динонта, които имат връзка с едновременния изгрев или залез на група съзвездия. Ще се покажат смисловите връзки между определени съзвездия. Ще се демонстрира и връзката между един зодиакален сектор на едно зодиакално съзвездие с незодиакалните съзвездия, които попадат в този зодиакален сектор. Ще се покажат как в определени важни области от небесната сфера по време на раждането се позиционират различни групи съзвездия... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

20 - ВИДОВЕ СЪЗВЕЗДИЯ В АСТРОЛОГИЯТА - ЗОДИАКАЛНИ И НЕЗОДИАКАЛНИ. ТРИИЗМЕРЕН ХОРОСКОП

На 17.07.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Видове съзвездия в Астрологията, зодиакални и незодиакални. Триизмерен хороскоп". На семинара ще се представят зодиакалните и незодиакалните съзвездия, които се използват в Астрологията, като се обясни как точно тези съзвездия влияят на хороскопа в неговата сферична три измерна версия. В семинара ще се покажат различните групи съзвездия, като освен 14-те зодиакални (12 широко известни + 2 малко известни съзвездия) ще се покажат и незодиакалните съзвездия и ще се обяснят понятията Паранателонта и Динонта, които имат връзка с едновременния изгрев или залез на група съзвездия. Ще се покажат смисловите връзки между определени съзвездия. Ще се демонстрира и връзката между един зодиакален сектор на едно зодиакално съзвездие с незодиакалните съзвездия, които попадат в този зодиакален сектор. Ще се покажат как в определени важни области от небесната сфера по време на раждането се позиционират различни групи съзвездия... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

21 - Астрологичната рeлигия на Траките – 12-те лица на Бога, известни като 12-те Олимийски богове

На 24.07.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Астрологичната религия на Траките – 12-те лица на Бога, проявени в 12-те Тракийски божества, известни като 12-те Олимпийски богове". На семинара ще се представят доказателства, че Траките са създали религията, която днес неправилно се нарича древногръцка религия. Тази религия е Астрална и почита Слънцето, Луната и Звездите. Ще бъде обяснено как родословието на боговете показва древните епохи на Земята. В семинара ще се покажат различните групи планети по качество дневни, нощни и двойно планети. Ще се покажат връзките между божествата и зодиите, като се покажат различните качества на планетите в отношение с качествата на боговете... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

22 - Построяване на рожден хороскоп на ръка и със софтуер

На 31.07.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Построяване на рожден хороскоп на ръка и със софтуер". На семинара ще се представят видовете хороскопи
и начина да се построяват. Ще се обясни какво е ефемеридни таблици и как се ползва. Ще се обясни какво е домова таблица и как се използва, за построяването на домовата система Плацидус в двумерен хороскоп. Ще се дадат примери за това как се построява хороскоп на ръка без използването на софтуери. Това умение е изключително съществено, защото всеки астролог трябва да умее да построява хороскоп без да ползва астрологични софтуери. След това разбира се, ще се обясни как се построява хороскоп и със софтуера Astramen.com ... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

23 - Съществото Астрология и 12-те Философски визии за Реалността в Нейната Аура

На 7.08.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Съществото Астрология и 12-те Философски визии за Реалността в Нейната Аура". На семинара ще се представи Астрологията като висше Духовно същество от Божествения свят, което се изявява в човешкия свят като наука, изкуство и религия. Когато това висше същество слиза към нас то изразява себе си като 12 гледни точки към Реалността, които са се реализирали в нашия свят като специфични философски системи. Същественото е, че нито една от тези гледни точки самостоятелно не е пълноценна, но съвкупността на 12-те гледни точки представлява част от Тоталната философия и Космософия, изразен в Езотеричното Християнство и Неоплатоническа астрология, развита от Рудолф Щайнер. 12-те философки гледни точки са дълбоко свързани с висшите характеристики на 12-те зодии и в семинара тези връзки ще се обяснят подробно. Те представляват модели на общочовешката мисъл във висшия мисловен свят... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

24 - Историческо развитие на Астрономията, като инструментариум на Астрологията. Астрономически понятия и концепции

На 14.08.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Историческо развитие на Астрономията, като инструментариум на Астрологията. Астрономически понятия и концепции". На семинара ще се обясни как Астрологията се е развивала през хилядолетията в нейния Астрономически инструментариум. Ще се осмислят Древните, Античните, Средновековните и Модерните концепции в Астрономията през Астрологична гледна точка. В семинара ще се покажат геоцентричната и хелиоцентричната идеи, като се обясни прехода от древния метод за наблюдение на планетите първо към моделиране с епицикли по метода на Клавдий Птолемей и после към епохата на Коперник, Кеплер, Галилей и Нютон, които постепенно развиват модерните астрофизични и астрономически идеи. Ще се разяснят еклиптичните, екваториалните и хоризонталните координатни системи, понятието наклон на еклиптиката, светимост, звездно време и редица други Астрономически понятия, които имат пряко отношение към Астрологията... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

25 - Диханието на Душата, преражданията и небесните сфери

На 21.08.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Диханието на Душата, преражданията и небесните сфери". В семинара ще се обясни прехода на душата през планетните сфери към едно ново раждане и след напускането на физическия свят. Душите преминава през планетните сфери и имат специфичен живот между две прераждания, който живот има дълбока връзка и отношение към Висшата астрологична енергия на планетите и Духовния живот в планетните сфери... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

26 - Живота на Душата в земни условия. Планетарните периоди на човешкия живот, част II

На 28.08.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Живота на Душата в земни условия. Планетарните периоди на човешкия живот", част II. В семинара ще се обяснят първите няколко планетарни периода от развитието на душата в земни условия. Ще се дадат и някои практически идеи как се работи с планетарните периоди, произлизащи от Примарните дирекции. В семинара ще се дадат и доста ключови идеи за правилното духовно възпитание на младия човек.... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

27 - Живота на Душата в земни условия. Планетарните периоди на човешкия живот, част III

На 4.09.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Живота на Душата в земни условия. Планетарните периоди на човешкия живот", част II. В семинара ще се обяснят първите няколко планетарни периода от развитието на душата в земни условия - Меркуриев, Венерин, Слънчев, Марсов. Ще се представи каква е връзката между един еон и едно прераждане на човека. Ще се дадат и някои практически идеи как се работи с планетарните периоди, произлизащи от Примарните дирекции и тяхната връзка с базовите периоди на човешкия живот. В семинара ще се дадат и доста ключови идеи за правилното духовно възпитание на младия човек.... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

28 - Живота на Душата в земни условия. Планетарните периоди на човешкия живот, част IV

На 11.09.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Живота на Душата в земни условия. Планетарните периоди на човешкия живот", част IV. В семинара ще се обяснят планетарните периоди от развитието на душата в земни условия - Слънчев, Марсов, Юпитеров, Сатурнов, Уранов, Нептунов и Плутонов. Ще се обяснят вътрешните връзки между различните периоди. Ще се даде идея, как човек да премине правилно от Духовна гледна точка през зрeлостта и старостта на живота.... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

29 - Преходът на Душата в Отвъдното и живота й в Лунната сфера

На 18.09.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Преходът на Душата в Отвъдното и живота й в Лунната сфера". В семинара ще се обяснят езотеричните перспективи за прехода в Oтвъдното и живота на душата в Лунната сфера, като ще се дадат важни обяснения за Лунната сфера и нейните елементи и ключови препоръки за правилен подход през живота, с цел да има душата на човек адекватни и добри преживявания в Лунната сфера... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

30 - Сферата на Венера и живота на душата в Астралния свят

На 25.09.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Сферата на Венера и живота на душата в Астралния свят". В семинара ще се обяснят езотеричните перспективи за прехода през Астралния свят и специално през областите на Сферата на Венера с нейните специфични области. Ще се представи информацията по тази тема, която Рудолф Щайнер е дал по темата както и някои ключови идеи от Учителя Петър Дънов.... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

31 - Преживяванията на душата в Астралния свят и структурата на Душевния свят във връзка с Лунната и Венерината сфера

На 2.10.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Преживяванията на душата в Астралния свят и структурата на Душевния свят във връзка с Лунната и Венерината сфера". В семинара ще се обяснят езотеричните перспективи за прехода през Астралния свят и специално през областите на Сферата на Венера с нейните специфични области. Ще се представи информацията по тази тема, която Рудолф Щайнер е дал по темата както и някои ключови идеи от Учителя Петър Дънов. Това е продължение и задълбочаване на информацията от предишния семинар... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

32 - Преживяванията на душата в Астралния свят и структурата на Душевния свят във връзка с Лунната и Венерината сфера, част II

На 9.10.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Преживяванията на душата в Астралния свят и структурата на Душевния свят във връзка с Лунната и Венерината сфера, част II". В семинара ще се продължи с обясненията на езотеричните перспективи за прехода през Астралния свят и специално през областите на Сферата на Венера с нейните специфични области. Ще се представи информацията по тази тема, която Рудолф Щайнер е дал по темата както и някои ключови идеи от Учителя Петър Дънов. Това е продължение и задълбочаване на информацията от предишния семинар... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

33 - Планетата Меркурий и нейната сфера. Астрономически факти и духовни идеи

На 16.10.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Планетата Меркурий и нейната сфера. Астрономически факти и духовни идеи". В семинара ще се обяснят астрономическите и духовните идеи за планетата Меркурий и нейната сфера. Най-близката планета има изключително важни и нестандартни астрономически закономерности, които са свързани с дълбочината на нейното духовно и астрологично влияние. На семинара ще се разгледат и основните Духовни качества на Сферата на Меркурий, които се изживяват от човешкия дух след прехода в Отвъдното... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

34 - Природа и структура на Менталния свят във връзка с Висшите планетни сфери

На 23.10.2021 Филип Филипов ще проведе семинар на тема: "Природа и структура на Менталния свят във връзка с Висшите планетни сфери". В семинара ще се обясни природата и структурата на Менталния свят с неговите 7 области относно Висшите планетни сфери и Астрологията. Менталният свят има пряка връзка и централно отношение към нас като същества на Мисълта и Азовостта и от друга страна, тъй като от Сферата на Меркурий до висшите Сфери на Слънцето и външните планети ние навлизаме в най-висшите области на Менталния свят, и дори още по-висшите светове, ние сме длъжни да имаме ясна представа за Менталния свят, неговата природа и структура... Заповядайте на семинара!

Тип: Уебинар -

35 - Слънчевата сфера и Големите мистерии на Слънчевата система

На 30.10 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Слънчевата сфера и Големите мистерии на Слънчевата система". В семинара ще се обясни природата и структурата на Слънчевата сфера, като се дадат идеи за Великите Слънчеви мистерии в контекста на Астрологията.

Тип: Уебинар -

36 - Сферата на Марс и Мистериите на Космичното Слово, Божествената тайна на злото и Голготата на Буда

На 27.11 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Сферата на Марс и Мистериите на Космичното Слово, Божествената тайна на злото и Голготата на Буда". В семинара ще се обясни каква е спецификата на Марсовата сфера, в която навлизат духовно развитите Аз-ове след Слънчевата сфера. Сферата на Марс, крие една от най-сериозните мистерии на живота - Защо Божественото е допуснало злото в живота на човешката йерархия. В тази сфера протича и влиянието на Гаутама Буда, който като Космически Учител трансформира завинаги Марс.

Тип: Уебинар -

37 - Сферата на Юпитер и Космическата Мисъл на Ангелските Йерархии

На 4.12 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Сферата на Юпитер и Космическата Мисъл на Ангелските Йерархии". В семинара ще се обясни каква е спецификата на Юпитеровата сфера и каква е нейната връзка с Марсовата и Сатурновата сфери, в които навлизат високо напредналите духовно развитите Аз-ове след Слънчевата сфера. Сферата на Юпитер е свързана с Космическите мисли на Ангелските йерархии и в нея се реализират първичните прототипи на живите същества. Тази сфера е определяща за развитието на човека и цялото човечество. Ако искате да разберете още за качествата на Юпитер и неговата сфера, заповядайте на семинара.

Тип: Уебинар -

38 - Сферата на Сатурн и Космическата Памет на Божествените Ангелски Йерархии

На 11.12 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Сферата на Сатурн и Космическата Памет на Божествените Ангелски Йерархии". В този семинар ще се разгледат характеристиките на Сатурновата сфера, Ангелските йерархии свързани с нея и качествата на планетата Сатурн, които имат отношение към Духовният живот след напускане на физическия свят. Космическата памет на висшите Ангелски йерархии е пряко свързана с развитието на Слънчевата система и всички същества в нея.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)