Меню

Астрологични семинари

Показва 20 от 106  |  Първо:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Тип: Уебинар -

39 - Битието на Човешката индивидуалност в най-висшите сфери - Сферата на Зодиака, Сферата на Звездите и Космическия среднощен час

На 18.12 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Битието на Човешката индивидуалност в най-висшите сфери - Сферата на Зодиака, Сферата на Звездите и Космическия среднощен час". В този семинар ще се разгледат процесите, свързани с битието на човешкия аз в най-висшите сфери на границата на Слънчевата система, там където човешката индивидуалност работи с Архетипите и енергиите на Звездите и там където човешкия дух се слива с Божия Дух.

Тип: Уебинар -

40 - Празничен Рождествен Семинар по Висша Езотерична Астрология и Космогония

В семинара се обясниха важни идеи от Космичното Христово Учение, Визията за Христос като Галактичен Космичен Човек и как е слязъл при нас хората на Земята, мистерията на раждането на двете деца Исус по Натанова и Соломонова линия, работата на Заратустра, Буда и Беинса Дуно за подготовката на условията за проява на Свръхчовешките духовни структури на Исус, Второто пришествие на Христос в наши дни, как да се предпазим от опасностите днес и бяха прочетени важни откъси от Учителя Беинса Дуно и Рудолф Щайнер, които подробно бяха разяснени и протълкувани. Бяха дадени и обсъдени важни предсказания за идващите специални времена. На редица въпроси беше отговорено в този 4-часов семинар.

Тип: Уебинар -

41 - Пътят на Човека от Среднощния час на Битието до ново прераждане

В този семинар ще се разгледат процесите по подготовка за ново прераждане при слизане на Човешкото същество от най-висшите сфери до физическите условия на Земята.

Тип: Уебинар -

42 - Планетните сфери и философските нагласи на душата

В този семинар ще се разгледат 7-те душевни нагласи, които човек приема от планетните сфери. Ще се дадат и някои нови идеи за съществото Астрология и връзката между Ангелските Йерархии, Слънчевата система и Духовните визии на човека.

Тип: Уебинар -

43 - Хороскопът на планетарните периоди

На 19.02 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Хороскопът на планетарните периоди". Това ще е практически семинар, в който ще покажа как се прави уникален и твърде специфичен анализ на човешкия живот, който протича по определени езотерични закони, свързани както с планетните сфери, през които преминава човешката душа, идвайки на Земята, така и с планетните периоди на човешкия живот. Ще се работи със специална бланка за изготвяне на този вид хороскопи.

Тип: Уебинар -

44 - Небесните кръгове, сектори и координатни системи

На 26.02 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Небесните кръгове, сектори и координатни системи". Това ще е семинар, в който ще се покажат някои основни идеи за Големите небесни кръгове, които се използват в звездната наука, като ще се разгледат техния смисъл и използване в координатните системи, измерващи небето. Ще разгледаме в практически смисъл как се визуализират най-важните големи кръгове със съпътстващите им небесни сектори, които представляват важни в астрологичен смисъл сечения на Небесната сфера.

Тип: Уебинар -

45 - Духовно обяснение и дефиниция на есенциалните достойнства на планетите в зодиака, Част I

На 5.03.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Духовно обяснение и дефиниция на есенциалните достойнства на планетите в зодиака, Част I (дневна/нощна секта, управление и изгнание, екзалтация и падение в зодии)". Това ще е семинар, в който първо ще се изведат базовите идеи за връзката между Зодиака и планетите и след това ще се започне с духовното обяснение на връзката на планетите с Деня и Нощта - едно от главните качества планетите. След това ще се припомнят духовните записи от Хрониката акаша, които са определили есенциалните достойнства на планетите, като управление, екзалтация, изгнание, падение в зодиите. Тази духовна информация обяснява, защо дадена планета има определени есенциални връзки с конкретни зодии.

Тип: Уебинар -

46 - Духовно обяснение и дефиниция на есенциалните достойнства на планетите в зодиака, Част II

На 12.03.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Духовно обяснение и дефиниция на есенциалните достойнства на планетите в зодиака, Част II (управление и изгнание, екзалтация и падение в зодии)". В този семинар ще бъде продължен прегледа на всички основни връзки между планетите и техните есенциални свойства със зодиакалните съзвездия. Ще се обясни духовната причина за това обяснение и връзката между ключовите епохи и етапи от развитието на Слънчевата система, записани в Хрониката Акаша. Тази духовна информация обяснява за първи път в дълбочина, защо дадена планета има определени есенциални връзки с конкретни зодии.

Тип: Уебинар -

47 - Духовно обяснение и дефиниция на есенциалните достойнства на планетите в зодиака, Част III

На 19.03.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Духовно обяснение и дефиниция на есенциалните достойнства на планетите в зодиака, Част III (управление и изгнание, екзалтация и падение в зодии)". В този семинар ще бъде продължен прегледа на всички основни връзки между планетите и техните есенциални свойства със зодиакалните съзвездия. Ще се обясни духовната причина за това обяснение и връзката между ключовите епохи и етапи от развитието на Слънчевата система, записани в Хрониката Акаша, като се продължи с Лемурийския и Атлантския запис относно Есенциалните достойнства на планетите в Зодиите. Тази духовна информация обяснява за първи път в дълбочина, защо дадена планета има определени есенциални връзки с конкретни зодии.

Тип: Уебинар -

48 - Достойнства и качества на планетите и Съвременната епоха. Триплицитет, перегрин и деления на зодиака

На 26.03.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Достойнства и качества на планетите и Съвременната епоха. Триплицитет, перегрин и деления на зодиака". В този семинар ще бъде представен порядъка от планетарните достойнства относно съвременната Постатлантска епоха. Заедно с това ще бъде обяснено учението за качествата на Стихиите, Зодиите и Планетите, които имат връзка със сезоните. Ще се дефинират и достойството триплицитет, както и състоянието перегрин от няколко различни гледни токи във връзка с деленията на зодиака.

Тип: Уебинар -

49 - Работа с Есенциалните достойнства на планетите в Зодиака, част I

На 2.04.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Работа с Есенциалните достойнства на планетите в Зодиака, част I: Планети в зодии, без техните деления)". В този семинар ще се обясни как се работи практически с Есенциалните достойнства, за да се оцени разположението на Планетите в Зодиите без да се отчита вътрешните деления на Зодиака. Това е практическа знание, без което не е възможно да се осмисли силата и въздействието на планетите. Този семинар е от изключително практическо значение за разбирането на работата с хороскопа в дълбочина.

Тип: Уебинар -

50 - Работа с Есенциалните достойнства на планетите в Зодиака, част II

На 9.04.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Работа с Есенциалните достойнства на планетите в Зодиака, част II: Планети в зодии, без техните деления)". В този семинар ще се обясни как се работи практически с Есенциалните достойнства, за да се оцени разположението на Планетите в Зодиите без да се отчита вътрешните деления на Зодиака. Това е практическа знание, без което не е възможно да се осмисли силата и въздействието на планетите. Този семинар е от изключително практическо значение за разбирането на работата с хороскопа в дълбочина и ще се обхванат всички планети от класическите до новите.

Тип: Уебинар -

51 - Работа с Есенциалните достойнства на планетите в Зодиака, част III

На 16.04.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Работа с Есенциалните достойнства на планетите в Зодиака, част III: Новите планети в зодии и първите деления на зодиака". В този семинар ще се обясни как се работи практически с Есенциалните достойнства на планетите Уран, Нептун и Плутон, както и с планетата Церера и новооткритата планета Ерида, за да се оцени тяхното разположение в Зодиите алгебрично и геометрично чрез вече описания алгоритъм за Есенциалните достойнства в предишните семинари. В края на семинара ще се обясни първото вътрешно деление на всяка една зодия на две половини. Ще се разясни от къде произлиза това слабо известно деление, как то се свързва с естествените фрактални връзки между зодиака и циклите на времето. Ще се покажат и планетните владения на всяка една от половините на всяка зодия.

Тип: Уебинар -

52 - Христос и Неговото Космично учение - Великденски семинар

На 23.04, ще се проведе Великденски свободен семинарът. Темите, които ще се изразят на семинара ще бъдат: ХРИСТОС И НЕГОВОТО КОСМИЧЕСКО УЧЕНИЕ 1. Христос като Учител на всички Посветени във Великите Слънчеви Мистерии 2. Прецесията и жестовете на Духа на Слънцето - Христос 3. 12-те Апостоли - Земният Зодиак на Исус Христос, проектиран от два други Зодиака 4. Правилното изчисление на Великден според Звездната наука на Христос

Тип: Уебинар -

53 - Фракталът на Времето и деленията на Зодиака. Феноменологичен анализ на времевите цикли и периоди

На 30.04.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Фракталът на Времето и деленията на Зодиака. Феноменологичен анализ на времевите цикли и периоди". В този семинар ще се обясни фракталната природа на времето, като се разгледат 7-те основни себеподобни времеви цикли. След като те бъдат представени ще се разгледат естествените времеви периоди в различните цикли и по този начин ще се дефинират ключовите деления на зодиака. Това е фундаментална лекция, без която не е възможно да се изучава прогностична астрология и есенциалните достойнства на планетите в различните деления на зодиака.

Тип: Уебинар -

54 - Фракталът на Времето и деленията на Зодиака. Феноменологичен анализ на времевите цикли и периоди. Част II

На 07.05.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Фракталът на Времето и деленията на Зодиака. Феноменологичен анализ на времевите цикли и периоди. Част II". В този семинар ще се продължи с идеята за фракталната природа на времето, като се разгледат 7-те основни себеподобни времеви цикли и техните базисни патерни(модели). Миналият път бяха разгледани 7-те основни нива на Фрактала-време, като се осмислиха деленията на 2 (половините), деленията на 3 (деканатите), а в този семинар ще се продължи от деленията на 4 (четвъртините) и деленията на 5 (термите) на основните цикли и ще се изведат основите на 6 (гениите),7 (базисен фрактален патерн),12 (додекатемориите) и 30 (мономориите - градусите) деление. По този начин ще се осмислят и дефинират ключовите деления на зодиака и ще се разбере тяхната природа. Това е фундаментална лекция, без която не е възможно да се изучава прогностична астрология и есенциалните достойнства на планетите в различните деления на зодиака.

Тип: Уебинар -

55 - Езотерично разбиране на Зодиакалните деления в Астрологията

На 14.05.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Езотерично разбиране на Зодиакалните деления в Астрологията". В този семинар ще се покажат езотеричните отношения между деленията на зодиака и Духовния свят, като по този начин ще се изясни в голма дълбочина смисъла на базовите деления преподавани предишните два семинара. Ще се осмисли и защо други възможни деления не са част от фрактала на времето. Семинарът е ключов за Езотеричното разбиране на Астрологията.

Тип: Уебинар -

56 - Пълен Алгоритъм на Есенциалните достойнства с всички деления на зодиака

На 21.05.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Пълен Алгоритъм на Есенциалните достойнства с всички деления на зодиака". В този семинар ще се покаже пълният алгоритъм за определяне на Есенциалните достойства, вече на базата на Зодиите, но и на техните деления от половини, деканати, четвъртини, терми, шестини, седмини, додекатемории и градуси съответно с тяхните планетни управители. В семинара ще се разгледат всяко едно от деленията на зодиака и ще се обясни принципа на планетарните управления на всяко деление. По този начин ще се работи за първи път в цялостен Астрологичен модел, определящ максимално пълно Есенциалните достойнства на планетите. Семинарът е практически и без него не може да се разбере как се анализира даден хороскоп.

Тип: Уебинар -

57 - Практическа работа с Астрологичния софтуер Astramen.com за есенциалните достойнства и оценката на силата на планетите

На 28.05.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Практическа работа с Астрологичния софтуер Astramen.com за есенциалните достойнства и оценката на силата на планетите". В този семинар ще се демонстрира как се работи с Астрологичния софтуер Astramen.com за оценка на есенциалните достойнства визуално и в сферичен хороскоп. Ще се разгледа динамиката на силата на някои планети в дадена зодия, като по този начин ще се осмисли позиционното мощност на планетите спрямо техните есенциални достойнства в зодиака и неговите различни деления. Ще се покаже и друг вид алгоритъм, който стои в основата на намирането на най-силната планета в даден хороскоп - Алмотена на хороскопа. Семинарът е с изключителна практическа насоченост и без него не може да се разбере как се анализира даден хороскоп.

Тип: Уебинар -

58 - Древното Учение и Новото Учение за Звездите и техните влияния. Част I

На 4.06.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Древното Учение и Новото Учение за Звездите и техните влияния. Част I". В този семинар ще се обяснят основните идеи Древното Учение за Неподвижните звезди според традицията на Хермес, като в поредицата посветена на тази тема ще се развие и представи и Новото Учение за звездите и техните влияния. В Първата част ще се обяснят Духовните идеи, които формират разбирането ни за това какво представя една Звездна система и ще се представят Принципите на Хермес относно Звездите. Семинарът е изключителна съществен за разбирането на влиянието на Звездите и без него не може да се разберат базови идеи в Астрологията.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)