Меню

Астрологични семинари

Показва 20 от 106  |  Първо:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Тип: Уебинар -

59 - Древното Учение и Новото Учение за Звездите и техните влияния. Част II

На 11.06.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Древното Учение и Новото Учение за Звездите и техните влияния. Част II". В този семинар ще се обяснят основните идеи Древното Учение за Неподвижните звезди според традицията на Хермес, като в поредицата посветена на тази тема ще се развие и представи и Новото Учение за звездите и техните влияния. Във Втората част ще се обяснят основни идеи за Светлината на Звездите и нейните характеристики и Духовна природа. След това ще се представят Хелиакалните фази на Звездите в техния цикъл спрямо Слънцето. И в тази част ще се продължи обяснението за Духовните идеи, които формират разбирането ни за това какво представя една Звездна система и ще се представят Принципите на Хермес относно Звездите. Семинарът е изключителна съществен за разбирането на влиянието на Звездите и без него не може да се разберат базови идеи в Астрологията.

Тип: Уебинар -

60 - Древното Учение и Новото Учение за Звездите и техните влияния. Част III - Хелиакалният цикъл на Звездите

На 18.06.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Древното Учение и Новото Учение за Звездите и техните влияния. Част III - Хелиакалният цикъл на Звездите". В този семинар ще се обяснят основните идеи Древното Учение за Неподвижните звезди и техните Хелиакални фази според традицията на Хермес. Първо ще се представи цикъла от Хелиакални фази на Луната, като базов инструмент, обяснен дори от Христос със специална притча. След това, ще се разгледа идеята за Слънчевата дъга, която представлява Слънчевата аура, определяща невидимостта на звездите, които попаднат в нея. Всяка звезда има специфичен Хелиакален цикъл, който тя придобива поради проявата на мощната аура на Слънцето. То за определен период от време скрива дадена звезда и я прави невидима. След това тя изгрява в Слънчевите лъчи в своя Хелиакален изгрев - първата видимост на звездата след нейния период на невидимост. След това следват още няколко фази, които ще се разгледат в семинара. Семинарът е изключителнo съществен за разбирането на влиянието на Звездите и без него не може да се разберат базови идеи в Астрологията.

Тип: Уебинар -

61 - Древното учение за Звездите - Антични Текстове. Част I

На 25.06.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Древното учение за Звездите - Антични Текстове. Част I". В този семинар ще бъде разгледан един от важните Антични текстове за Неподвижните звезди. Текстът има Анонимен автор, но се основава на текствое от Легендарния Древноегипетски Астролог-Цар Нехепсо, идеи от Хермес и някои концепции от Клавдий Птоломей и по-късни допълнения от Риторий. Ключовите идеи в текста са свързани с планетарното интерпретиране на звездите, като комбинация на две планети или проява на една. В текста има методология за това как се интерпретира дадена звезда, когато се намира на някой от ъгловите домове или в съвпад с Луната. Независимо, че текста е анонимен, става ясно, че е писан в Рим през 379 година и добре направена компилация от древни астролози. Този семинар ще представи Античното Учение за Звездите, като една основа за Новото Учение за Звездите и техните влияния. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

62 - Древното учение за Звездите - Антични Текстове. Част II

На 02.07.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Древното учение за Звездите - Антични Текстове. Част II". В този семинар ще бъде разгледанa втората част от един от най-важните Антични текстове за Неподвижните звезди. Текстът има Анонимен автор, но се основава на текствое от Легендарния Древноегипетски Астролог-Цар Нехепсо, идеи от Хермес и някои концепции от Клавдий Птоломей и някои допълнения от Реторий. Ключовите идеи в текста са свързани с планетарното интерпретиране на звездите, като комбинация на две планети или проява на една. В текста има подробно описание на влиянието на няколко планетарни типа звезди, като са обхванати 30 от най-важните звезди на Северната Небесна сфера. Този семинар ще представи Античното Учение за Звездите, като една основа за Новото Учение за Звездите и техните влияния. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

63 - Древното учение за Звездите - Антични Текстове. Част III

На 09.07.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Древното учение за Звездите - Антични Текстове. Част III". В този семинар ще бъде разгледанa втората част от един от най-важните Антични текстове за Неподвижните звезди. Текстът има Анонимен автор, но се основава на текствое от Легендарния Древноегипетски Астролог-Цар Нехепсо, идеи от Хермес и някои концепции от Клавдий Птоломей и някои допълнения от Реторий. Ключовите идеи в текста са свързани с планетарното интерпретиране на звездите, като комбинация на две планети или проява на една. В текста има подробно описание на влиянието на няколко планетарни типа звезди, като са обхванати 30 от най-важните звезди на Северната Небесна сфера. Ако във втората част се разгледаха звездите с Венерино-Меркуриево, Юпитерово-Марсово и Юпитерово-Сатурново влияние, то в тази трета част, ще се продължи със звездите с планетарните модели на Марс, Юпитер-Меркурий, Марс-Меркурий, Юпитер-Венера, Сатурн-Венера и Марс-Венера. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

64 - Сравнение между текстовете на Хермес, Анонимния и Птолемей относно звездите, Част I

На 16.07.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Сравнение между текстовете на Хермес, Анонимния и Птолемей относно звездите, Част I". В този семинар ще бъде направено сравнение на текстовете за звездите от ключовите автори от древността - Хермес, Анонимния и Птолемей. Това е от изключително значение за възстановяване на цялостната концепция на древните относно тяхната визия за звездите и влиянията им. В тази първа част от подцикъла ще бъдат разгледани първите три планетарни модела - Венера-Меркурий, Юпитер-Марс и Юпитер-Сатурн. От сравнението става ясно, че ключови идеи се възстановяват и попълват, а липсващи звезди в досегашните четени текстове получава своите планетарни модели. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

65 - Сравнение между текстовете на Хермес, Анонимния и Птолемей относно звездите, Част II

На 23.07.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Сравнение между текстовете на Хермес, Анонимния и Птолемей относно звездите, Част II". В този семинар ще бъде направено сравнение на текстовете за звездите от ключовите автори от древността - Хермес, Анонимния и Птолемей. Това е от изключително значение за възстановяване на цялостната концепция на древните относно тяхната визия за звездите и влиянията им. В тази втора част от подцикъла ще бъдат разгледани следващите планетарни модела - Марс, Юпитер-Меркурий и Марс-Меркурий. От сравнението става ясно, че ключови идеи се възстановяват и попълват, а липсващи звезди в досегашните четени текстове получава своите планетарни модели. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

66 - Сравнение между текстовете на Хермес, Анонимния и Птолемей относно звездите, Част III

На 30.07.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Сравнение между текстовете на Хермес, Анонимния и Птолемей относно звездите, Част III". В този семинар ще бъде направено сравнение на текстовете за звездите от ключовите автори от древността - Хермес, Анонимния и Птолемей. Това е от изключително значение за възстановяване на цялостната концепция на древните относно тяхната визия за звездите и влиянията им. В тази трета част от подцикъла ще бъдат разгледани следващите планетарни модела - Сатурн-Венера, Марс-Венера, Сатурн-Марс и Сатрун-Меркурий. От сравнението става ясно, че ключови идеи се възстановяват и попълват, а липсващи звезди в досегашните четени текстове получава своите планетарни модели. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

67 - Уникалните за Птолемей планетарни модели на звездите

На 6.08.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Уникалните за Птолемей планетарни модели на звездите". В този семинар ще се разгледат уникалните за Птолемей планетарни модели на звездите. Това е от изключително значение за възстановяване на цялостната концепция на древните относно тяхната визия за звездите и влиянията им. Ще се обяснят самостоятелните модели на Сатурн, Юпитер, Марс, Венера и Меркурий, както и моделите: Слънце-Марс, Луна-Марс, Луна-Венера, Луна-Юпитер и тройния модел Марс-Юпитер-Сатурн. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

68 - За звездите и градусите, които дават страст или увреждат зрението според Анонимния

На 20.08.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "За звездите и градусите, които дават страст или увреждат зрението според Анонимния". В този семинар ще се разгледа текстът на Анонимният автор, който дава информация за особен род не ярки звезди и тяхното разположение по градуси, даващи страст и сексуалност. В текста на Анонимния автор има и информация за онези места от космоса, които чрез своите свойства на маглявини или звездни купове увреждат зрението според учението на древните астролози. Уникалното в този текст е и информацията, която се дава за лечението на наранявания или болести, създадени от лоши астрологични съчетания. Този семинар има силно практическа насоченост, като без него сериозното изучаване на Астрологията не е възможно.

Тип: Уебинар -

69 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част I

На 27.08.2022 от 21:00 БГ време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част I". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат откъси от първата част от книгата по темата за звездите, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

70 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част II (Бик и Близнаци)

На 03.09.2022 от 21:00 БГ време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част II(Бик и Близнаци)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалните съзвездия Бик и Близнаци, както и други съзвездия, които имат връзка с тях, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

71 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част III (Близнаци)

На 10.09.2022 от 21:00 БГ време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част III (Близнаци)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалното съзвездие Близнаци, както и други съзвездия, които имат връзка с него, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

72 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част IV (Рак)

На 17.09.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част IV (Рак)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалното съзвездие Рак, както и други съзвездия, които имат връзка с него, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

73 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част V (Лъв)

На 24.09.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част V (Лъв)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалното съзвездие Лъв, както и други съзвездия, които имат връзка с него, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

74 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част VI (Дева)

На 01.10.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част VI (Дева)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалното съзвездие Дева, както и други съзвездия, които имат връзка с него, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

75 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част VII (Везни)

На 08.10.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част VII (Везни)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалното съзвездие Везни, както и други съзвездия, които имат връзка с него, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

76 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част VIII (Скорпион)

На 15.10.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част VIII (Скорпион)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалното съзвездие Скорпион, както и други съзвездия, които имат връзка с него, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Тип: Уебинар -

77 - Космическото учение на Езотеричното Християнство, Галактичното Слънце Алфиола и съзвездието Стрелец

На 22.10.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Космическото учение на Езотеричното Християнство, Галактичното Слънце Алфиола и съзвездието Стрелец". В този семинар ще се разгледа Учението на Езотеричното Християнство за Фракталната природа на Реалността, която визия е най-висшата съвременна Космогонична концепция за Вселената и връзката между отделните нива на Битието, която връзка е самата същност на Астрологията. Тази визия е инспирирала през хилядолетията не само мащабно фрактално разбиране на Вселената като йерархична структура, организирана от общи модели, но заедно с това тя е вдъхновила древното Учение за множеството вселени в доктрината на Бялото братство, проявена в Индуизма, както и изключително напредналото за времето си философско учение на Лайбниц - Монадология. Чрез тази важна идея ще се разгледа и Учението за Божественото Централно Слънце на нашата Галактика Млечен Път, за първи път обяснено от Учителя Беинса Дуно - създателя на Българската Астрологична традиция и назовано от него със специалното име - Алфиола. Именно в този контекст ще се разгледат и висшия архетипен смисъл на съзвездието Стрелец, както и връзката на това съзвездие с Божествения архетип на Космическия Учител. Тези идеи са от фундаментално значение за разбирането на Езотеричната Доктрина за Космоса, която по същество представлява самата Христова Астрология.

Тип: Уебинар -

78 - Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част IX (Стрелец)

На 29.10.2022 от 21:00 бг време ще се проведе семинар на тема: "Звездите и уникалните съзвездия, описани в книгата на Хермес: "Либер Херметис", част IX (Стрелец)". В този семинар ще се разгледа Книгата на Хермес - Либер Херметис, която дава уникална и нова информация за звездите и съзвездията. В този семинар ще се разгледат елементи от текста свързани със зодиакалното съзвездие Стрелец, както и други съзвездия, които имат връзка с него, като ще се представи информацията само относно звездите и съзвездията със специален коментар, който от една страна демонстрира идеите, описани в книгата, а от друга - проверява и коригира това, което е дадено като технически параметри. В книгата има безценна информация за звездите и съзвездията и тяхното тълкуване, без която сериозната изучаване на астрология не е възможно.

Влез в акаунта си
Моля изчакайте зареждането на вашите данни
Лунни фази (нелокализирани)